Napi KRESZ

A kérdés nagyon egyszerű: Kinek van elsőbbsége? Zöldikének vagy Magentának?

(segítségül a nem látszó táblák: a behajtani tilos mögött egy kötelező haladási irány tábla mutat egyenesen, Zöldikének jobb kézre pedig egy harmincas tábla van és egy 30-as övezet tábla)

Kinek van elsőbbsége?

[poll=6]

Hozzászólásban esetleg érdekelne, hogy miért?

Hírdetés

Napi KRESZ” bejegyzéshez ozzászólás

 1. hát szavaznék én, de bármire kattintok egyből átdob a flick-re… amúgy a magenta!

 2. Mert ? /zöldike/ a másik szgkocsinak jobbról érkezik, s a hatályos KRESZ szerint már az ilyen burkolatú úttorkolatok is szabályos keresztez?désnek min?sülnek, még akkor is, ha a járdát ugratóval hajták át az oldalról / jobboldalról/ érkez?k. Tehát, ha az ivelt út nem f?utvonal, akkor jobbkézszabály érvényes ebben a forgalmi helyzetben. Csita

 3. Ahogy Csita is írta.Ha a magentás út főút lenne élére állított sárga kockával,akkor biza ennél a keresztnél a zöldnek ott lenne a macisajt.Vagyis a válaszom jobb kezes.

 4. Szerintem bármelyiket jelölhettem volna, hiszen a kreszt
  nem helikopterből kell értelmezni hanem közlekedés közben. A magentás joggal gondolhatja, hogy az úttest a járdaszegéllyel (szegélykővel) véget ér, az pedig folyamatos (még ha esetleg süllyeszetett is)a “kereszteződésben” is, az eltérő burkolat pedig (ami nem azonos a járdaszegély anyagával sem)tovább erősiti ezt az érzést, tehát emberünknek nem jelentkezik kereszteződés, csak kihajtási lehetőség. Ugyanakkor esetleg a zöldike is joggal gondolja, hogy ő közúton van, táblákat lát, stb. Ebből kifolyólag elvárhatná az elsőbbséget a jobbkézszabály alapján. Egy tágabb képből kiderülhetne, hogy csak kihajtóról (garázsból, parkolóból, egyéb nagyobb valamiből) van szó.
  Mindenesetre egy táblát elbirna a hely !

 5. zöld. bár tudni kellene, hogy a magenta 1 irányú 2 sávos úton, vagy sima 2 irányú úton halad-e.
  kresz szerint mindenképpen a zöld a nyer?, de pont az ilyen nem egyértelm? helyekre szokták kirakni az egyenrangú keresztez?dés táblát.

 6. Zöld. Mostmár eltérő útburkolat, szintkülömbség nem számít. Az út végét pedig nem érezni szokták hanem jelezni. Táblával vagy betontömbbel. Ami itt a kép szerint nincs. 😉 Amúgy tényleg elég necces egy táblát elbírna.

 7. Kitartanék amellett, hogy bármelyiknek.
  A magenta vélhetően nem főútvonal és nem nem is egyirányú út, hiszen akkor “kereszteződés” után ismét jelezni kellene táblával ezeket a körülményeket. E táblák hiányában, furcsa lenne, hogy a kis utacska miatt megszűnik főútvonal lenni a nagyobbik út, és még furcsább lenne, ha egy egyirányú út bal oldali sávját simán ráeresztenék a majdani szembejövő sávra.
  Ezt csak úgy megemlitem, ennek nincs jelentősége a zöldike szempontjából. Ha a szintbeli jobbról bejövő út-nemút kérdést nézzük, akkor pedig az egyéb jelek az irányadók, és én magentaként ilyennek tekintem a szegélykövet, ami egyértelmű, jól látható, folytonos, különbözik minden egyéb műtárgytól, és mutatja az úttest szélét, az úttest szélén túl pedig nem úttest van. 🙂 Persze nem kell, hogy igazam legyen.

 8. Nos, mivel én magam sem vagyok teljesen biztos a kérdésben adandó helyes válaszban, ezért érdeklődve olvasom a véleményeket… Lehet, hogy újra el kellene olvasnom a KRESZ-t?

 9. Innen nem tudom megállapítani, hogy szintbeli-e a kereszteződés. A KRESZ a 28. § (1) a) pontja a jobbkézszabály alkalmazását egyértelműen útkereszteződéshez köti. A 16. § (1) t) pontja ugyanezt erősíti meg.
  A KRESZ 1. sz. függeléke I. szakaszának k) pontja szerint kereszteződés “két vagy több útnak azonos szintben való kereszteződése, egymásba torkollása, illetőleg elágazása”.
  A fotón bemutatott helyzetnél sem az a kérdés, kinek van elsőbbsége, hanem hogy a hely kereszteződés-e vagy sem. Ha szintbeli a találkozás, akkor a jobbkézszabály érvényesül, és zöldike mehet előbb; ha nem szintbeli, akkor magenta a nyerő.

 10. Ja, és többen is írjátok, nem számít a szintbeli különbség. Pedig igenis számít.

 11. Mckey levezetése tetszik, ilyesmire céloztam én is. A gondot inkább abban látom, hogy megtudjuk mi tekintendő útnak. Nyilván van egy preciz meghatározás a kreszben. A továbbgondolás kedvéért egy kissé elrugaszkodom a példánktól. A képen látható úttorkolat kialakitható egy málygarázsból jövő 3 méteres kihajtó esetén, vagy esetleg 10-20 méteres kihajtó esetén is (tucatszám vannak ilyenek a városban). Ha ezek a kihajtók szintbeliek, és elhelyeznek rajtuk egy korlátozó vagy tájékoztató táblát akkor rögtön úttá válnak-e ? Visszafelé ugyanez a kérdés úgy hangzik, hogy létezik-e még szintbeli kihajtó, vagy minden jobboldali akármiből, pl. garázsból szintben kihajtó járműnek elsőbbséget kell-e adnom ? Esetleg függ attól, hogy hány méter hosszú az a bizonyos kihajtó ? Pl. 3 méter még kihajtó, 13 méter viszont már út ???

 12. Olivér, nálunk a mélygarázs kijáratánál van még a járda előtt egy elsőbbségadás kötelező tábla. Ez nagyjából szerintem megold minden problémát (alighanem van főút jelzés az utcán, de ebben nem lennék teljesen biztos. Ebben az utcában csak elsőbbségadás-táblák vannak, főútvonalasok kevésbé… Ha jól emlékszem…

 13. Azso, nagyon helyesen tették ki ott a táblát. Ha itt is lenne, akkor most ez nem lehetne a fórumon kérdés 🙂
  Ha a kijáratotoknál jobbkézre nincsen főút tábla, akkor az vagy nem főút, vagy nem tekintik kereszteződésnek a kihajtót. A második eset nagyjából megválaszolná a kérdésem (tényleg kérdés számomra) egyik felét. A kreszben megfogalmazott szabályok mindegyike feltételes, pl. a megállási szabályok, az elsőbbségadás, a sebességkorlátok, stb. Mégpedig az a feltétele, hogy egyéb jelzés nincs ( sem a minden szabályt felüliró életmentési szituáció). Tehát a kérdésem azokra a kihajtókra vonatkozik ahol nincsen semmilyen egyéb jelzés.

 14. Egyértelmûen a zöldike. Tudom, hogy hol van ez a hely (ha biciklivel megyek dolgozni, én is a zöld irányából jövök), a zöld egy, a magentával teljesen egyenjogú utcából jön. A keresztezõdés szintbeln van és a zöld utcája nem parkoló. Attól nem lesz a zöld utca alsóbbrendû, hogy viacolorral van kirakva.

 15. Tehetek fel egy hülye kérdést ? A 206-osnak is jár majd az elsőbbség ha elindul ? A magentánk szempontjából a 206-os pont úgy néz ki mint a zöldike. Jobbról, viacoloros útról jön, szintben vagy szintkülönbséggel, saját “útjának” bal oldalán egy magenta számára láthatatlan táblával. Azoktól kérdezem akik ismerik a helyet: a 206-os úttesten áll ?

 16. A 206-osnak nem jár az elsőbbség. KRESZ 24. § (1) “Az úttest széléről elinduló, a várakozó helyről az úttestre ráhajtó, az út más részéről vagy útnak nem minősülő területről az úttestre ráhajtó jármű vezetőjének, az úttesten haladó járművek és gyalogosok részére elsőbbséget kell adni.”
  A hangsúly itt az “úttest”-en van, úttesten pedig ezt értjük (KRESZ 1. sz. függelék I. szakasz): “c) Úttest: az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része.” Én innen is meg tudom állapítani, hogy a 206-os tartózkodási helye nem közúti járművek közlekedésére szolgál, tehát nem úttest. Ebből a kettőből egyenesen következik, hogy innen az úttestre ráhajtva elsőbbséggel tartozik, az ott haladókkal szemben.
  És ez már átvezet ahhoz a témához, hogy a parkoló kijárója minek minősül. Még visszatérünk hozzá.

 17. Mckey ! A gyalogos jobbkezénél épület van ? Esetleg attól olyan egyértelmű, hogy az nem úttest, hanem járda ? Egyéb paraméterei (szélen korlátoszlopok és fák, burkolat alakisága és szélessége, végén keresztező magenta szegélykő) megegyeznek a zöldike pályájával. Csak az “ördög ügyvédje” vagyok, nehogy mellre szívd az érdeklődésemet! Egyébként a Kresz 24 és 1/I alapján, egy korábban feltett kérdésemre a választ megadnád ? Vagyis sokautós parkolóhelyet az egyértelmű közúttal összekötő 3-13 méteres “útfelület” mindenkor/sosem tekintendő úttestnek ?

 18. nem igazán értem miért lehet ez kérdés, egyszerű jobbkézszabály, az útburkolatnak csak akkor volna jelentősége, ha az egyik földút volna. Az pedig szerintem egyszerű megállapitani, hogy ez egy garázs kihajtó vagy sem ? A magánút közútra való csatlakozását jogszabály rendezi és kötelező engedélyezni, amiben előírják, hogy ki kell tenni egy elsőbbségadás kötelező táblát (esetleg más táblát is pl. kötelező haladás stb.)

  ha nincs tábla (márpedig a háromszög és a nyolcszög alakú tábla pont azért olyan, mert fonákjáról is egyértelmű, mi van rajta) akkor közúti kereszteződés.

  Ha viszont eredetileg volt ott háromszög tábla, de a hiánya miatt esetleg karambol következne be, akkor a bekötőút kezelőjének a felelőssége állapítható meg.

 19. Hát biztos hogy a Magentáak van elsőbbsége,mert ő halad a fútvonalon,a zölddl megjelölt kcsi meg a mellékvnalról akar a főútvonalra ráhajtani…

 20. A 206-os járdán áll. Nem ismerem a helyet, de innen járdának ítélném. Persze lehet, hogy nem járda, hanem zuhanytálca, esetleg pelenkázóasztal vagy mászóka, de innen akkor is járdának látszik. De ha az el?bbiek közül egyik sem, akkor is egyvalaminek egész’ biztosan nem látszik: a KRESZ 1. sz. függelék I. szakasz c) pontja szerinti, az útnak a közúti járm?vek közlekedésére szolgáló részének. Akárhol is áll az a szürke izé, biztos, hogy nem úttesten, márpedig akkor, elindulás esetén els?bbségadással tartozik mind a magenta, mind a zöld irányból érkez? járm?veknek.

  A KRESZ egyébként sehol sem használja a “parkolókijárat” kifejezést, mégis taníjták az autósiskolában, hogy “a parkolókijárat nem út”. Honnan veszik ezt? Hát a 24. § (1) bekezdésb?l: (…) a_várakozóhelyr?l_az_úttestre_ráhajtó (…) járm? vezet?jének az úttesten haladó járm?vek (…) részére els?bbséget kell adni. Hogy a várakozóhelyr?l az úttestig 3 vagy 33 méter hosszú út vezet, annak nincs jelent?sége: parkolókijáró, tehát az onnan kihajtó els?bbségadással tartozik, punktum.

  Kaszi szerint a zöld egy teljesen normális út, nem parkolókijárat, a keresztez?dés pedig szintbeli. Nos, ekkor a 28. § (1) szerinti általános szabály érvényesül, mely szerint az útkeresztez?désben – ha a (2) bekezdés rendelkezéseib?l más nem következik – a járm?vel els?bbséget
  kell adni a jobbról érkez minden járm? (…) részére. A (2) bekezdés azokat az eseteket írja le, mikor kell a másik járm? részére – érkezési irányától függetlenül – els?bbséget adni. Nem másolom be ide ?ket, csak elárulom, hogy a kép szerinti szituáció nincs köztük. Tehát zöldikének van els?bbsége, magenta pedig visszalép néhány bónusz-fokozatot.

 21. Ha már ennyire benne vagyunk, megkérdezném, hogy a zöld irányából a lila úttal párhuzamosan van lesüllyesztve a padka, akkor az nem azt jelenti, hogy a lila iránya a f?út, a másik mellékút?

  • Ezt a zöld irányából lesüllyesztett padkát nem egészen értem, kérlek fejtsd ki!

 22. Visszajelzés: Napi KRESZ fejlemények | AZso.hu 2.0

 23. A kanyarban a zöld nyíl irányában a főúttal párhuzamos íven az út szélén a padka folyamatos, csupán a kereszteződésben lesüllyesztett. Ez számomra arra utal, hogy az ív a főút a másik az alárendelt út.

  • A KRESZ 1.sz. fuggelek I. fejezet k) pontja szerint: az utkeresztezodes ket vagy tobb utnak azonos szintben valo keresztezodese, egymasba torkollasa, illetoleg elagazasa.
   Kerdes, hogy mit ertunk azonos szintben valo talalkozasnak, illetve mi nem szamit annak? Ha az autopalyat feluljaron keresztezi egy masik ut, az nyilvan nem keresztezodes. Es a padkas megoldas? Errol latszolag elfelejtkezett a jogalkoto. Csakhogy erdemes ugyanott megnezni az f) pontot is, amely szerint a leallosav az utnak az uttesttel azonos szintben levo, attol utburkolati jellel elvalasztott es utburkolattal ellatott resze. Tehat a leallosavot utburkolati jel valaszthatja csak el az uttesttol, szegely, feljaroszegely nem. Utobbi mar nem tekintheto leallosavnak, mivel ezek szerint az mar nem szintben van.
   Ebbol egyenesen kovetkezik, hogy a szegellyel vagy feljaroszegellyel csatlakoztatott utak talalkozasa sem tekintehto szintben valo talalkozasnak, es ilyen modon utkeresztezodesnek sem.
   Ekkor a lilaval jelzett jarmunek van elsobbsege a jobbrol erkezovel szemben.
   Kaszi szerint (2008. 01. 24. 11:30-kor) ez szintbeli keresztezodes, ugrato nelkul. Ekkor viszont jobkkezszabaly ervenyesul, es a jobbrol erkezonek (zold) van elsobbsege a lilaval szemben.

   • Hja, most latom, hogy megoldodott a kerdes. Nagyon helyes, igy kell ezt csinalni.

   • Ezt meg kiegeszitem azzal, hogy a KRESZ 28. § (1) az utkeresztezodesben a jarmuvel elsobbseget kell adni a jobbrol erkezo minden jarmu reszere.
    Tehat a jobbkezszabaly csakis keresztezodesben alkalmazando, azt meg mar tudjuk, hogy keresztezodesnek csakis az utak a szintbeli talalkozasat lehet tekinteni, az ugratosat nem.

 24. Akkor végülis jól láttam meg a dolgot? :))
  Egyébként meg igenis van szintbeli különbség az úton. Nézd csak meg! A két út találkozása el?tt a járdával egy magasságban van az út, utána pedig lemegy a f?út szintjére. Ergo csak van magasságvesztés.

 25. En nem tudom megnezni, szintbeli-e a keresztezodes, kep alapjan meg akarmi is lehet. Te azt mondod, ugratos, masok azt mondjak, szintbeli: http://www.azso.hu/?p=799&cpage=1#comment-74 http://www.azso.hu/?p=799&cpage=1#comment-78
  Ha szintbeli, akkor jobbkezszabaly ervenyesul (mert keresztezodes), ha ugratos, akkor a lila utvonalnak van elsobbsege a zolddel szemben (mert nem keresztezodes). Ha pedig tablaval szabalyoztak azota, akkor aze az elsobbseg, akinek a tabla azt megiteli.

  • Khmm. Csak ki kell elemezni a képet, ahogy leírtam. Elég jól látszik, hogy az út egyszer a járdával van egy magasságban, egyszer meg az úttal. Nem ugratós! Ezt nem is mondtam. Annyi, hogy a végén a járda szintjéről az út lelejt a másik út szintjére. És mint mondottam, a szegélykő a lila kocsi útja szerint van kirakva, ami annak az útnak a szélét jelzi. Ebből következőleg a másik út alárendelt, hiszen becsatlakozó mellékútról van szó, különben nem lenne ott a süllyesztett padka.

Hozzászólások lezárva.