Útvonalterv

Napi bontásban:

Első nap (május 21.):
Budapest-Macocha (Morva-karszt) 361 km
Macocha-Spindleruv Mlyn 217 km

Második nap (május 22.):

Spindleruv Mlyn – Adrspach-Teplice 67 km (ugyanennyi vissza)

Harmadik nap (május 23.):
Spindleruv Mlyn – Ceske Budejovice 302 km

Negyedik nap (május 24.):
Ceske Budejovice – Cesky Krumlov  40 km
Cesky Krumlov – Budapest 508 km

Összesen: ~ 1556 km