Elfogtunk egy levelet…

… elkezdődhet a tömeges oltás a regisztráltak körében…

Valamennyi háziorvos részére, Székhelyén

Tisztelt Doktornő!

Tisztelt Doktor Úr!

A COVID 19 pandémia miatt kialakult egészségügyi válsághelyzet kezelésének és mielőbbi megszüntetésének alapvető feltétele, hogy a lakosság jelentős része a szükséges védőoltást megkapja. A védőoltások ütemét azonban jelentős mértékben meghatározza az országba érkező és rendelkezésre álló vakcina. Magyarország elérkezett ahhoz a ponthoz, hogy az egészségügyi dolgozók és a szociális intézmények után elkezdődhet a védőoltásra regisztrált legidősebb honfitársaink védőoltása. Ebben számítunk a háziorvosokra, akik az egész világon példaértékű magyar védőoltási rendszer bástyái. A háziorvosok munkája, szakértelme, tapasztalata nélkülözhetetlen lesz hazánk történetének egyik legnagyobb védőoltási akciójában.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet értelmében a háziorvosi rendelők oltóhelynek minősülnek, illetve a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerint a háziorvos feladati közé tartozik a védőoltások beadása és azzal kapcsolatos tennivalók ellátása. Ennek értelmében a következő feladatokról tájékoztatjuk Önt.

Február első hetében terveink szerint megkezdődik a védőoltásra regisztrált legidősebb állampolgárok védőoltása. Az érintettek értesítésében és oltásában is számítunk Önre.

Az érintettek köre

A jelen levelemmel egyidejűleg az e-Jelentés rendszeren keresztül megküldjük az Ön praxisába tartozó azon személyek listáját, akik akár a vakcinainfo.gov.hu oldalon, vagy a Magyar Államkincstár által megküldött levelekre válaszolva védőoltásra regisztráltak. A csatolt lista egyben prioritási sorrend is, melyet köteles követni az érintettek értesítési és oltási sorrendjében is. A lista első körben a regisztrált legidősebb Ön által gondozott személyeket tartalmazza. Előfordulhat, hogy a listában szerepelnek olyanok is, akik nem tartoznak az Ön praxisába, azonban semmilyen más praxishoz sem, így őket a megjelölt irányítószámuk és lakcímük alapján az Ön praxisához soroltuk. Ez utóbbiak nincsenek sokan, így háziorvosi szolgálatonként csak néhány személlyel kell számolni.

A táblázatban szereplő adatok a regisztráció során a biztosítottak által a regisztráció során megadott adatok.

Kapcsolatfelvétel az Ön praxisában regisztrált idősekkel

Abban kérem szíves segítségét, hogy soron kívül vegye fel a kapcsolatot a listában szereplő védőoltásra regisztrált gondozottjaival, hogy várhatóan február első hetében sor kerülhessen az oltásukra. A vakcináció megszervezése során a korcsoporton belül az idősebbek prioritását szükséges biztosítani. A végleges oltási sorrend felállításánál szükséges az Ön személyes ismerete a praxisához tartozó személy jelenlegi egészségi és olthatósági állapotáról. A háziorvos hatásköre tehát eldönteni a regisztrált idős személyek olthatóságát.

A vakcináció folyamatában valamennyi regisztrált személyt be kell oltani, oltásukra a vakcinák rendelkezésre állása alapján kerül sor.

Ezen a héten folyamatosan zajlik a szociális ellátórendszerben ellátottak és a dolgozók vakcinációja, ezért előfordulhat, hogy az Ön praxisába bejelentett idős betegek közül az ő oltásukra időközben sor kerül.

Oltásszervezés – február 4. csütörtöktől legkésőbb február 7. vasárnapig

Tájékoztatom, hogy a vakcinák várható érkezése alapján az oltások kezdő időpontja 2021. február 4. csütörtök, befejezése: legkésőbb február 7. vasárnap. Az oltást megelőzően az oltóanyag és az oltásokhoz szükséges fecskendők, tűk a megyei kollegiális szakmai vezető külön értesítése alapján a megyei kormányhivatalok járási hivatalainál vehetők át.

A Magyarországra beérkező oltóanyagok mennyisége alapján február első hetében arra lesz lehetőség, hogy azokban a praxisokban, ahol 10 regisztrált időskorú személy oltását megszervezik, ott 1 db ampulla – a Moderna gyártó által előállított – oltóanyag kerül biztosításra. Ebből az egy ampullából Önnek 10 személy oltását kell megszerveznie a háziorvosi rendelőben, vagy szükség esetén a beteg otthonában. Emellett kérjük, hogy a listán megjelölt védőoltásra regisztrált gondozottjai közül további 6 főt válasszon ki, akik a megyei kórházi oltóközpontban kapják meg a Pfizer által gyártott védőoltást, ahová betegszállító igénybevételével oldható meg eljuttatásuk ugyanezen időtartam alatt (2021. február 4-7.). A betegszállítás elrendelése az Ön feladata, az oltandók be- és hazaszállítását a betegszállító szolgáltatók végzik. Egyidejűleg 6 személy oltása szervezhető meg ebben a formában (sem több, sem kevesebb), amit a praxisok együttműködésével is meg lehet oldani, tekintettel arra, hogy egy ampulla Pfizer vakcina 6 adag oltóanyagot tartalmaz.

Figyelemmel a vakcina tárolhatóságára az oltások megszervezéséhez pontos időbeosztásra van szükség.

Az oltási beosztást tehát úgy kell megszervezni, hogy egy Moderna-vakcina ampulla 10 személy oltását teszi lehetővé, a megmaradó mennyiség központi visszaszállítására vagy hűtési időn túli felhasználására nincs lehetőség. Ezért szükséges, hogy a regisztráltak oltási beosztását ezen szempontok figyelembevételével szervezze meg. A vakcina optimális felhasználása és a veszteség elkerülése érdekében, azért, hogy minél több honfitársunk vakcinálására legyen lehetőség, kiemelten fontos, hogy 10 gondozott oltását pontosan megszervezze. Ennek során természetesen tekintettel kell lennie a biztosítottak egészségi állapotára és mozgásképességére is, melyet az előzetes telefonos konzultáció során tud felmérni. Amennyiben 10-nél kevesebb gondozott, szállítható állapotban lévő beoltására van lehetőség, a fentiekben már leírtak szerint az ő oltásukat a kijelölt megyei oltóponton kell biztosítani. Ennek megszervezéséhez kérem vegye fel a kapcsolatot a Megyei Védelmi Bizottság mellett működő oltási munkacsoporttal. Az immunizálást alapvetően a rendelő helyiségekben kell megoldani, de sor kerülhet rá a beteg otthonában is, illetve szükség esetén a betegszállító szolgáltatók segítsége is kérhető a megyei oltópontokra történő szállítás érdekében.

Adminisztrációs kötelezettségek

Az oltások beadásának tényét és adatait az EESZT rendszerben az erre a célra kialakított Ágazati Portál felületen rögzíteni szükséges a vakcináció napján, vagy akadályoztatás esetén a legrövidebb időn belül. Ennek menetéről részletes tájékoztatás a levél mellékleteként megküldött „COVID védőoltások nyilvántartása az EESZT rendszerben” című dokumentum tartalmazza. Tájékoztatom, hogy az egészségügyi informatikai rendszeren keresztül követjük és ellenőrizzük, hogy a védőoltást valóban az arra jogosult regisztráltak kapták-e meg.

Kérem, hogy legkésőbb 2021. február 1-jén 17:00 óráig visszajelezni szíveskedjen a Megyei Védelmi Bizottság mellett működő oltási munkacsoport részére, hogy a kapcsolatfelvétel alapján az Ön praxisában kik, hol és mikor kapják meg a védőoltást Ezen visszaigazolás alapján van lehetőség a szükséges oltóanyag mennyiség kiszállítására, amiből február első hetében 1.800 háziorvosi szolgálatnál 18.000 időskorú honfitársunk immunizálása kezdhető meg. A Megyei Védelmi Bizottságok elérhetőségeit csatoltan megküldjük. A szakmai kérdéseikkel kérem, hogy forduljanak bizalommal a kollegiális szakmai vezetőkhöz.

Tájékoztatom arról is, hogy adott esetben az oltásokat a hét minden napjára szükséges betervezni, akár a rendelési időn túl is.

Kérem, hogy a beoltottak egészségi állapotát szíveskedjen figyelemmel kísérni és abban az esetben, ha az oltást követően esetlegesen nem kívánatos oltási reakció lép fel, azt a Nemzeti Népegészségügyi Központnak vagy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézetnél szíveskedjen jelezni, az alábbi internetes címen:

https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszer_mellekhatas

Segítő együttműködésüket ezúton is nagyon köszönöm!

Budapest, 2021. január 29.

Tisztelettel:

Kiss Zsolt

főigazgató