2007. évi munkanapok körüli munkarend

Megjelent a jövõ évi munkanap-átrendezõs játékban irányadó rendelet. Utálom a munkanap-átrendezéseket, úgyhogy jövõre 6 nap szabi máris stipi-stopi ezekre a szombatokra. A Munka Törvénykönyvérôl szóló 1992. évi XXII. törvény 125. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71. §-ának (2) bekezdésére és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2. §-ának (3) bekezdésére is – a következôket rendelem el: 1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra, közigazgatási szervre (a továbbiakban együtt: munkáltató) és az általuk foglalkoztatott munkavállalókra, közalkalmazottakra, közszolgálati jogviszonyban állókra (a továbbiakban együtt: munkavállaló). (2) E rendelet nem érinti a megszakítás nélkül üzemelô és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is mûködô munkáltatónál, illetve az ilyen jellegû munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét. 2. § A 2007. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtôl való eltéréssel járó – munkarend a következô:

a) március 10.munkanap, szombat március 16., péntek pihenônap,

b) április 21. szombat munkanap, április 30., hétfô pihenônap,

c) október 20. szombat munkanap, október 22., hétfô pihenônap,

d) október 27. szombat munkanap, november 2., péntek pihenônap,

e) december 22. szombat munkanap, december 24., hétfô pihenônap,

f) december 29.szombat munkanap, december 31., hétfô pihenônap.

 

3. § A lakossági ellátást és szolgáltatást végzô, valamint az általánostól eltérô munkaidô-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje a 2. §-tól eltérôen is meghatározható. 4. § Ez a rendelet a kihirdetését követô 8. napon lép hatályba.