Autóvásárlás: a szükséges okmányok

Csak egyetlenegy oldal létezik, amely korrekt formában és naprakészen tartalmazza a gépjármű-átírás körülményeit, ez pedig a Magyarország.hu megfelelő oldala. A fontosabb pontokat én is kiemelem alább.

 

Fontos! Ezek a leiratok a jelenlegi (2008. január 17.) állapotot mutatják, érdemes a fenti oldalon tájékozódni, mert elég gyakran változnak ezek a feltételek. Zárójelben, dőlt betűvel olvashatóak a megjegyzéseim.

 

Milyen dokumentumokat kell megkapnia az autó vevőjének?

 

 

A jármű elidegenítése esetén a jármű jogszerű megszerzőjének (a vevőnek) át kell adni:

 1. a törzskönyvet,
 2. a forgalmi engedélyt,
 3. a már korábban felhasznált járműkísérő lapot , valamint
 4. a jármű – kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját – tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor kötelezően elvégeztetett előzetes eredetiség vizsgálatról szóló hatósági határozatot .

Bejelentési kötelezettség

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 15 napon belül, a régi tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült okirat benyújtásával (megküldésével) teljesíti .

Amennyiben a járműnyilvántartás szerinti tulajdonos bejelenti, hogy a járművet elidegenítette vagy a közlekedési igazgatási hatóság egyéb okból észleli a változást, és az új tulajdonos ezt 15 napon belül nem teszi meg:

 1. és azt a bejelentésre történő felhívás kézhezvételét követően három munkanapon belül nem pótolja, vagy az utólagos bejelentés során hitelt érdemlően nem igazolja, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni, és
 2. az új tulajdonos személye nem állapítható meg,

a közlekedési igazgatási hatóság a járművet hivatalból, határozattal kivonja a forgalomból, és azt a nyilvántartásba bejegyzi .

A bejelentés már csak azért is fontos (főleg a régi tulajdonosnak), mert az fizeti az állam felé az egész éves gépjárműadót, aki január elsején a nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Ha az átíratás nem történik meg időben, lényegében mindegy, hogy már nem is az ő tulajdona a gépjármű.

Használt gépjármű tulajdonjogának átírása

A tulajdonjog átíratásához eltérő okiratok szükségesek attól függően, hogy régi vagy új típusú forgalmi engedélye van a járműnek.

Régi típusú forgalmi engedély esetében az átírási kérelemhez csatolni kell:

 1. a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt,
 2.  forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfelelő illeték megfizetését tanúsító igazolást,
 3.  tulajdonátruházásról kiállított okiratot (adásvételi, ajándékozási szerződés, hatósági határozat stb.) vagy számlákat,
 4. a műszaki érvényességet igazoló műszaki adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható .

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 1. az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
 2. a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,
 3. a vagyonszerzési illeték befizetéséről szóló postai feladóvevényt, és amennyiben szükséges a rendszámtábla, érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjáról szóló igazolást, (Vannak olyan okmányirodák, ahol elkérik az adókártyánkat is. Ennek bemutatása nem kötelező, de az a jó szándék áll mögötte, hogy a vagyonszerzési illetéket fizető csekkre a pontos adószám kerüljön.)
 4. az ügyfél személyazonosságát igazoló okmányát (képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást), valamint
 5. jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy másolatot a cégbejegyzésről, aláírási címpéldányt, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízását .

Új típusú forgalmi engedély esetében az átírási kérelemhez csatolni kell:

 1. a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt,
 2.  jármű korábban kiadott törzskönyvét,
 3.  Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,
 4.  forgalmi engedély és/vagy a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást, valamint
 5.  tulajdonátruházásról kiállított okiratot (adásvételi, ajándékozási szerződés, hatósági határozat stb.) vagy számlát.

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

 1. az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,
 2.  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,
 3.  vagyonszerzési illeték, és amennyiben szükséges, a rendszámtábla, érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást, postai feladóvevényt, (Vannak olyan okmányirodák, ahol elkérik az adókártyánkat is. Ennek bemutatása nem kötelező, de az a jó szándék áll mögötte, hogy a vagyonszerzési illetéket fizető csekkre a pontos adószám kerüljön.)
 4. Az ügyfél személyazonosságát igazoló okmányát (képviseleti eljárás esetén a meghatalmazást),
  jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy másolatot a cégbejegyzésről, aláírási címpéldányt, cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízását .

A tulajdonjog-változást a körzetközponti (fővárosban a kerületi) jegyző vezette okmányiroda nyilvántartásba veszi, melyről törzskönyvet állít ki, ha a kérelem, és a csatolt, illetve bemutatott okiratokban foglaltak megfelelnek a jogszabályban előírtaknak . A nyilvántartásban nem szereplő a bejelentést elmulasztó korábbi tulajdonos(ok) tulajdonjogát a körzetközponti (fővárosban a kerületi) jegyző vezette okmányiroda a törzskönyv kiállítása nélkül jegyzi be a nyilvántartásba . A jármű tulajdonjogával kapcsolatos kérelemre induló eljárásokban a kérelmet – néhány kivételtől eltekintve – a kormányzati portálon ( http://www.magyarorszag.hu ) keresztül elektronikus úton is elő lehet terjeszteni .

A körzetközponti (fővárosban a kerületi) jegyző vezette okmányiroda a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg nem állít ki forgalmi engedélyt, ha a kérelmező nem tudja igazolni

1. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét, vagy
2. a jármű műszaki alkalmasságát.

Ebben az esetben a bemutatott forgalmi engedély “Hivatalos feljegyzések” rovatában ezt jelölni kell, és az ügyfelet hiánypótlásra kell felszólítani .

Hírdetés

Autóvásárlás: a szükséges okmányok” bejegyzéshez egy hozzászólás

Hozzászólások lezárva.