Ausztria 2011: Großglockner Hochalpenstrasse videók

Valamennyi Grossglockneres videó egy puacban direkt linkkel: Ep.1. Fusch –> Ferleiten  :                      http://www.youtube.com/watch?v=vHQAZPX4bJU Ep.2. Ferleiten –> Piffkar:                       http://www.youtube.com/watch?v=J1CM1setJGQ Ep.3. Piffkar –> Alpine Naturschau:      http://www.youtube.com/watch?v=U98TwxCt1JM Ep.4. A.Naturschau –> Fuscher Törl:    http://www.youtube.com/watch?v=FhDKPeMNXos Ep.5. Fuscher Törl –> Fuscher Lacke:    http://www.youtube.com/watch?v=TGmH9_IxEWU Ep.6.…