Pénzt küldött a Viktor!

Először azt hittem, hogy valaki tévedésből utalt nekem…

Emiatt jött a lóvé:

(2014. évi XL. törvény)

1. A Kúria törvény által szabályozott alapvető kérdések A Kúria törvény a 2004. május 1. napja és 2014. július 19. napja között kötött fogyasztói deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett), forint alapú, valamint deviza kölcsönszerződésekre (devizában nyújtott és devizában törlesztett) és lízingszerződésekre vonatkozik. Hatálya a bankszámlahitelre és hitelkártyára, továbbá az állami kamattámogatással nyújtott lakáscélú forint alapú kölcsönszerződésekre nem terjed ki.

A Kúria törvény két alapvető kérdést rendez:

1. A törvény semmisnek nyilvánította a fogyasztói kölcsönszerződések árfolyamrés alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit. A semmis rendelkezés helyébe főszabályként mind a folyósításkor, mind a törlesztéskor a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) hivatalos devizaárfolyama lép azzal, hogy a Bank törlesztéskor külön jogszabály alapján a saját középárfolyamát is alkalmazhatja.

2. A törvény a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések esetén vélelmezi a 2010. november 26-án vagy azt megelőzően alkalmazott egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő szerződési kikötések tisztességtelenségét, az ezt követően közzétett egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó általános szerződési feltételek azonban nem minősülnek tisztességtelennek. Bankunk a vélelem megdöntése érdekében polgári peres eljárást kezdeményez. A tisztességtelennek nem minősülő szerződési kikötések tekintetében a Magyar Nemzeti Banknak van lehetősége közérdekű keresettel pert indítani a tisztességtelenség megállapítása iránt.

Kösz Viktor, gondolom, arra is lesz ötleted, ha ettől (meg a hasonló lépésektől) csődbe megy a bankom!

Pénzt küldött a Viktor!” bejegyzéshez ozzászólás

Hozzászólások lezárva.