Enyhítési rendelet

A mai budapesti enyhítés hivatalos szövegének kivonata.

2. Általános védelmi intézkedések
2. §

 • (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebbmértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani.
 • (2) Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
 • (3) A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok és szabadtéren lévő játszóterek is látogathatóak.

3. Idős honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések
3. §

 • (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
 • (2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy
  tartózkodhat.
 • (3) Az e rendelet hatálya alá tartozó területen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a kerületi önkormányzat e rendelettől eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.

4. Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések
4. §

 • (1) Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
 • (2) A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.
 • (3) A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
 • (4) A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.
 • (5) A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.
 • (6) A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.

 

5. §

 • (1) A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a 4. §-ban meghatározott látogatható hely üzemeltetője gondoskodik.
 • (2) A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.
 • (3) A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterülethasználati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

 

5. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések
6. §

 • (1) A veszélyhelyzeti rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozások érvényben maradnak azzal, hogy a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés, valamint a (3) bekezdés szerinti családi rendezvény megtartható.
 • (2) A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.
 • (3) 2020. június 15. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt.
 • (4) 2020. június 15. napjától a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható és azon zenés szolgáltatás biztosítható.
 • (5) A (3) bekezdés szerinti családi rendezvény során az e rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.

6. A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések
7. §

 • (1) A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos.
 • (2) A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik